Wah wah ram ji.

Jodi kya banai.

Bhaiya aur bhabhi ne …